Thông báo một số đại lý bán phá giá Ebony làm ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng

Gửi tất cá các Quý khách hàng đã và đang phân phối, sử dụng sản phẩm tã bỉm Ebony. Gần đây công ty liên tục nhận được phản ảnh từ Nhà phân phối miền Nam và Quý khách hàng phản ảnh tình trạng có một số hệ thống bỉm sữa tại khu vực miền Nam như Bình Dương, Cà Mau bán phá giá sản phẩm tã bỉm Ebony làm ảnh

Xem thêm »
Scroll to Top